E-posta

info@kureharita.com.tr
3D Kent Modelleme

3B kent modelleri, arazi modelleri, bitki modelleri, yollar gibi ulaşım sistemlerini içeren 3B mekânsal sanal ortamlar

Fotogrametrik Halihazır Harita

Birçok mühendislik çalışmasının zeminini teşkil eden, halihazır haritaların üretiminde yersel yöntemler veya fotogrametri, LIDAR gibi uzaktan algılama yöntemleri kullanılmaktadır.

Sayısal Yüzey Modeli

Sayısal Yüzey Modeli (SYM), yeryüzü topoğrafyasını en sade ve çıplak şekilde X, Y planimetrik ve Z yükseklik değeriyle üç boyutlu olarak ifade eden model olarak...

Hava Fotoğraf Alımı

Fotogrametrik Halihazır harita üretimi, standart ortofoto üretimi, trueortofoto üretimi, SAM (Sayısal Arazi Modeli) üretimi, SYM (Sayısal Yükseklik Modeli) ürünlerinin temel altlığını...

Lazer Tarama

LIDAR, İngilizce "light detection and ranging" kelimelerinin baş harflerini içeren bir kısaltmadır. Harita sektöründe LIDAR ifadesi, havadan lazer ile profil oluşturma sistemi için kullanılır.

Sayısal Arazi Modeli

Harita, jeoloji, mimarlık, tıp, inşaat gibi bir çok alanda kullanılan sayısal arazi modelleri; yer yüzeyinin X, Y, Z koordinatları bilinen çok sayıda özel nokta ile istatiksel olarak ve sürekli bir formda...

Ülkemiz İçin
En İyisine Çalışıyoruz

KÜRE Mühendislik 1998 yılından beri Harita mühendislik hizmetleri başta olmak üzere Etüt ve Proje Hizmetleri ,hava fotoğrafçılığı , fotogrametri konusunda hizmet vermektedir. Sektöründe uluslararası tecrübe ile hizmet veren KÜRE Mühendislik sektöründe lider olma yolunda hızla ilerlemekte ve Avrupa’da lider olma hedefine her geçen gün biraz daha yaklaşmaktadır.